Maler til revy/teaterproduksjon

De fleste malene under er i word og excel. De kan lastes ned og tilpasses ditt lag. For at malene skal bli et godt hjelpemiddel er det viktig å fjerne innhold som ikke er aktuelt for deres lag, og dere bør sette inn deres egen logo. Alle dokumentene kan brukes vederlagsfritt. Malene er laget av produsent Mari Andreassen for prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler.

Ansvarsområder og rolleavklaring
Ansvarsområder og rolleavklaring i revy/teaterproduksjon PDF

Økonomi
BUDSJETT, eksempel
REGNSKAP, eksempel

Invitasjoner og presse
PLAKAT, FLYER og PROGRAM PDF
PRESSEMELDING, eksempel
INVITASJON 1, eksempel
INVITASJON 2, eksempel

Søknader om sponsor/støtte
SØKNAD 1, eksempel
SØKNAD 2, eksempel
SPONSORSØKNAD 1, eksempel
SPONSORSØKNAD 2, eksempel
RAPPORT, eksempel

Produksjon
PRODUKSJONSPLAN, eksempel
PRØVEPLAN, eksempel
KONTAKTLISTE, eksempel
AUDITIONSKJEMA, eksempel

Avtaler
EKSTERN ENGASJEMENTAVTALE, eksempel
INTERNKONTRAKT for produksjonsdeltakere, eksempel

Styrearbeid: se her